Videos

  • VÍDEO “NINGÚ MOSSEGA NINGÚ”

Pla d’Accions sobre Drogues de Reus.

 

Aquest documental mostra la importància del treball comunitari quan s’adreça a realitats socials específiques, com el consum de drogues de venopunció.

La experiència i opinió de diversos actors socials involucrats en el barri Sant Josep Obrer de Reus, i l’acció d’ARSU, des de la perspectiva de la reducció de danys, és clau per entendre la necessitat d’un paper actiu dels consumidors de drogues en tot aquest fenomen.

La coexistència de tots aquests grups és essencial per promoure, la salut pública, i actituds de respecte de la comunitat. IN MY BACK YARD mira de promoure estratègies no conflictives, i el consens entre diversos actors d’un mateix barri. I implementar una atenció real i efectiva a les addiccions. En primer lloc, doncs, cal contemplar els consumidors/es, com a un punt de partida per la solució.

 

  • WHAT ABOUT & ABOUT WHO?

 

 

Aquest documental forma part d’un treball de recerca del Pla de Drogues de Reus,  de promoció i participació qualitativa del moviment associatiu d’usuaris de drogues.

Durant els anys 2009 i 2010,  a diverses conferències, s’ha mostrat les avantatges que suposa la participació activa d’aquestes associacions en la reducció de danys. En aquest sentit, hem sel·leccionat les escenes on s’incideix i es contrarreseten alguns dels tòpics més comuns: les anàlisis macro, els estudis i les referències del fenomen,  i les experiències i contribucions dels moviments socials d’usuaris de drogues.

Aquest document audiovisual ha estat confeccionat des de la Plataforma Drocològica de Catalunya, de treball en xarxa d’usuaris de drogues

En definitiva, What about & abou who? (“sobre què i sobre qui”) és un reflex del debat entorn el prohibicionime, des de la perspectiva dels drets humans.   

*   *   *

This is a document of work to promote the associative movement of drug users (Catalonia-Spain). It is part of the preliminaries of a qualitative and participative research (Action Plan on drugs of Reus-ARSU) . We took advantage of the participation in various conferences related to harm reduction to select informants during 2009-2010. The speeches selected are related to the following topics: searches for references, macro-analysis, experiences and contributions to the social movement of drug users, peer work, networking and activism. The field work of this video document have been performed by Plataforma Drogológica (Catalan drug user’s network). A reflection to debate beyond the prohibition from the perspective of human rights.

  • ARSU 10 anys

 

Arsu 10 anys from christophe sion / hokusai films on Vimeo.

… a Reus, en matèria de drogues,  ja fa més de 10 anys que s’establir que  les coses s’havien de fer entre tots, però sobretot amb les persones amb problemes.

És per això que volem agrair especialment el treball i estima de totes aquelles persones que avui ja no hi són, al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus pel seu suport incondicional, a totes les persones i entitats que ens hem trobat pel camí, i també a tots els ciutadans/es per la seva col·laboració i suport a l’Associació Reus Som Útils; que continuarà reduïnt danys i riscos, i treballant per la convivència i la igualtat

Gràcies a tots i tots!!

Reus, 11 de desembre de 2009.

 

  • RISCOS NO, GRÀCIES