Projecte DIPI/Acció comunitària consum de drogues oci nocturn 

Projecte realitzat amb el finançament de la Regidoria de Salut Pública i Ciutadania – Ajuntament de Reus