ISOLAB

ISOLAB és un espai d’informació sobre drogues a la població general així com un servei especialitzat a persones que fan servir substàncies psicoactives, o estan pensant en fer-ho sobre el contingut dels productes obtinguts al mercat clandestí (principis actius i adulterants), tenint com a suport els resultats de les anàlisis químiques amb el propòsit de disminuir els riscos a la salut associats al seu ús, fomentant el consum responsable, el pensament crític i acostant informació útil, fiable i veraç sobre el fenomen.

FILOSOFIA:

La reducció de danys d’espectre complet (FULL SPECTRUM) és un enfocament aplicable al disseny i implementació de polítiques públiques, programes, estratègies i / o models d’intervenció, amb l’objectiu de reduir o minimitzar els impactes negatius i les conseqüències no desitjades de l’ús de substàncies psicoactives.
La Reducció de Danys d’Espectre complet incorpora a totes les persones que consumeixen drogues i tots els mètodes amb els que les usen, així com tots els contextos polítics, socials i ambientals que l’envolten i genera mecanismes que permeten treballar amb les persones, les comunitats i el context. Cerca la disminució l’impacte social i a la salut relacionat amb les pràctiques personals i col·lectives al voltant de l’ús de substàncies, a l’igual que a les diferents esferes socials vinculades amb aquestes en un context de prohibició. Això vol dir, que no només es focalitza en aquells consums de més risc, com l’injectat o inhalat d’opiacis o estimulants.